جرثقیل‌های بازویی

///جرثقیل‌های بازویی
جرثقیل‌های بازویی1398/8/17 10:32:23

این نوع جرثقیل به دو نوع بازوی دیواری و بازوی ستونی تقسیم شده که با توجه به اینکه تکیه کاه دارند از ظرفیت باربرداری محدودی برخوردار هستند.موارد استفاده این نوع جرثقیل ها در واحد های کوچک صنعتی و آزمایشگاهی و در محوطه های باز جهت کارهای سبک و تعمیراتی می باشد.

  • جرثقیل های بازویی دیواری

در این جرثقیل ها پل یا بازو جرثقیل به یکی از ستون های سالن متصل شده و از آن بعنوان تکیه گاه استفاده می کند جرثقیل های بازویی دیواری امکان دوران تا ۱۸۰ درجه را دارد و بصورت برقی و دستی قابل ساخت می باشد. انتخاب این نوع جرثقیل برای کارخانه بسیار مفید بوده زیرا میزان استفاده از جرثقیل سقفی را کاهش می دهد که موجب افزایش سرعت کار می شود. جرثقیل بازویی دیواری برای فضاهایی مفید است که امکان استفاده از جرثقیل سقفی دشوار یا ناممکن است. ساخت جرثقیل بازویی دیواری کم هزینه بوده و مناسب کارگا های کوچک و آزمایشگاه ها است.

  • جرثقیل های بازویی ستونی

این نوع جرثقیل ها از یک پایه (ستون) و یک بازو تشکیل شده است و قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه را دارد .این نوع جرثقیل ها را میتوان وسط یک سالن بزرگ نصب نمود و بوم یا بازو میتواند با گردش ۳۶۰ درجه اطراف ستون را پوشش دهد. از این نوع جرثقیل برای مکان هایی استفاده می شود که فاقد دیوار یا ستون است که همانطور که گفته شد چرخش ۳۶۰ درجه داشته و یک دامنه دایره شکل را پو شش می دهند.