بالابر‌های دو کاره

///بالابر‌های دو کاره
بالابر‌های دو کاره1398/7/9 11:16:02

بالابرهای  دو کاره در دو جهت (بالا و پایین) فعال هستند و در جرثقیل های دو پل کاربرد دارند این وینچ ها روی کالسه نصب می شوند و بصورت چهار جهته کار می کنند که می توانند در یک نقطه ثابت قرارگیرند و بصورت وینچ دوکاره عمل کنند.