جرثقیل‌های offshore

جرثقیل‌های offshore1398/7/8 8:42:14

این نوع جرثقیل ها در مناطقی که رطوبت بسیار بالایی دارد مثل بنادر سکو های نفتی کاربرد دارد این جرثقیل های هم صورت معمولی و هم بصورت ضد انفجار قابل تولید و عرضه می باشد . رنگ این جرثقیل ها از نوع رنگ های مخصوص و روش اجرای آنها نیز با رنگ های معمولی متفاوت است تمامی تجهیزات به کار رفته در این جرثقیل ها دارایی IP بالا و ضد ورود آب و رطوبت به داخل تجهیزات می باشد . این نوع جرثقیل ها برای تولید محدودیت ظرفیتی ندارند .