تامین قطعات

//تامین قطعات
تامین قطعات1398/4/22 10:53:40

کلیه متریال مصرفی در جرثقیل های تولیدی این شرکت بعنوان قطعات یدکی قابل تامین می باشد و بنا به درخواست با اعلام کد قطعه و یا کد دستگاه که در زمان خرید به خریدار محترم ارائه می گردد قابل تامین و تحویل می باشد . تمامی جرثقیل ها بر اساس کد ساخت طراحی و ساخت و تحویل می شود از این رو شناسایی و ردیابی قطعات در زمانی کوتاه انجام می شود